2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  XARXES DE COMPUTADORS
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) XARXES DE COMPUTADORS Codi 17081001
Ensenyament
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
BANÚS ALSINA, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josepm.banus@urv.cat
antonia.gallardo@urv.cat
Professors/es
BANÚS ALSINA, JOSEP MARIA
GALLARDO GÓMEZ, ANTONIA
Web
Descripció general Introduir l'alumne al món de les comunicacions entre ordinadors. Descriure-li les principals recomanacions internacionals per als sistemes oberts, estudiant els nivells bàsics de l'arquitectura de referència OSI, així com familiaritzar-lo amb els protocols més utilitzats, fent especial èmfasi en els paràmetres que afecten el seu rendiment.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent