2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  PERIFÈRICS
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PERIFÈRICS Codi 17081102
Ensenyament
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Obligatòria Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
ROMANÍ ALSO, SANTIAGO
Adreça electrònica santiago.romani@urv.cat
Professors/es
ROMANÍ ALSO, SANTIAGO
Web http://www.etse.urv.es/EngInf/assig/peri/
Descripció general L’assignatura imparteix els coneixements relatius al funcionament dels sistemes perifèrics en tots els seus nivells: drivers, targes controladores i dispositius. És a dir, es pretén donar una visió integral de tots els processos que ocorren quan una aplicació demana al Sistema Operatiu una transferència d'informació amb el món exterior. Aquests coneixements han de proporcionar a l’estudiant una bona base que li permeti entendre, utilitzar, configurar, avaluar i manetenir qualsevol sistema perifèrics existent o desenvolupat expressament per fer alguna tasca concreta, a més de ser capaç de dissenyar i programar drivers específics per aquests dispositius especials.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent