2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  QUÍMICA ANALÍTICA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) QUÍMICA ANALÍTICA Codi 20021023
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, MARÍA ICIAR
Adreça electrònica itziar.ruisanchez@urv.cat
Professors/es
RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, MARÍA ICIAR
Web
Descripció general Adquirir conceptes bàsics en química analítica: El procés de mesura química. Estudi i influència dels equilibris químics en el procés analític. Tipus de problemes analítics i tipus de tècniques analítiques. Tractament dels resultats analítics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent