2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Crèdits lliures
  CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT Codi 278582
Ensenyament
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Enginyeria Informàtica (1997)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
Cicle 3er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Economia
Coordinador/a
JORDI AMOROS, CATALINA
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
Adreça electrònica mariavictoria.forns@urv.cat
catalina.jordi@urv.cat
Professors/es
FORNS FERNÁNDEZ, MARIA VICTÒRIA
JORDI AMOROS, CATALINA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general L'assignatura pretén presentar la protecció que el Dret internacional dels drets humans atorga al treballadors estranger i llurs famílies, així com l’evolució de la ciutadania europea i la creació de l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia com a marc polític i jurídic de les respostes estatals al fenomen de la immigració
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent