2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Assignatures extracurriculars
  CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT Codi 278582
Ensenyament
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Enginyeria Informàtica (1997)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Economia
Coordinador/a
JORDI AMOROS, CATALINA
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
Adreça electrònica catalina.jordi@urv.cat
Professors/es
JORDI AMOROS, CATALINA
Web http://moodle.urv.net
Informació rellevant L'assignatura pretén presentar la protecció que el Dret internacional dels drets humans atorga al treballadors estranger i llurs famílies, així com l’evolució de la ciutadania europea i la creació de l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia com a marc polític i jurídic de les respostes estatals al fenomen de la immigració