2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Assignatures extracurriculars
  PRÀCTICA PARLAMENTÀRIA
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura PRÀCTICA PARLAMENTÀRIA Codi 278605
Ensenyament
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
Enginyeria Informàtica (1997)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Especialitat en Telemàtica (2003)
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 4.5 0 Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
Adreça electrònica laura.roman@urv.cat
Professors/es
ROMAN MARTIN, LAURA
Web
Informació rellevant