2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DIBUIX TÈCNIC
   Continguts
Tema Subtema
Tècniques de representació gràfica. Elements gràfics en projectes d'enginyeria. Geometria mètrica i descriptiva.

Principis generals de la normalització.
La normalització industrial. El llenguatge comú. Cub de projeccions. Vistes. Seccions. Normes d’acotació. Simbologia d’elements bàsics.
Dibuix industrial i d’instal·lacions.

Sistemes de representació a la industrial. Fonaments i aplicacions.
Disseny assistit per ordinador. Elements gràfics en projectes d'enginyeria.Tècniques de representació gràfica.

Dibuix assistit per ordinador i aplicacions.
Dibuixar amb ordinador, programari bàsic:
1 - Representació de peces.
2 - Representació d’instal·lacions.