2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  LABORATORI DE CENTRALS ELÈCTRIQUES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Coneix les proteccions elèctriques.
Coneix el funcionament pràctic d’una Central Elèctrica.
Coneix l’aparellatge de maniobra.
 B4 Coneix les proteccions elèctriques.
Coneix el funcionament pràctic d’una Central Elèctrica.
Coneix l’aparellatge de maniobra.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa