2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
 Assignatures
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius proposats i dels continguts del programa
Sessió Magistral Exposició dels continguts per part del professor.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Assimilar conceptes mitjançant lectures i exercicis proposats. Exposició individual o en grup dels treballs.
Atenció personalitzada