2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Computacional i Matemàtica (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/universitat/plans/MS87/index.html

IMPORTANT PER LA MATRÍCULA

Requisit del TFM: Per poder matricular el TFM cal que es tinguin superats prèviament, o bé matriculats al mateix curs que el TFM, els 42 crèdits corresponents a les altres assignatures del màster.

 

Este máster es interuniversitario coordinado por la Universidad Rovira i Virgili (URV), con la participación de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/universitat/plans/MS87/index.html

IMPORTANTE PARA LA MATRÍCULA

Requisito del TFM: Para poder matricular el TFM es necesario que se tengan superados previamente, o bien matriculados en el mismo curso que el TFM, los 42 créditos correspondientes a las otras asignaturas del máster.

 

This master is inter coordinated by the Universitat Rovira i Virgili (URV), with the participation of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). The academic guides of the Master courses are available from the following link:

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/es/universitat/plans/MS87/index.html

IMPORTANT FOR REGISTRATION

TFM requirement: In order to enroll the TFM, it is necessary that the 42 credits corresponding to the other master's subjects must be previously passed or registered in the same course as the TFM.
Atenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.