2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Codi 18204104
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
12 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
Adreça electrònica msagrario.acebedo@urv.cat
carmen.tio@urv.cat
carmen.ortega@urv.cat
mariajose.castillo@urv.cat
mariadelcarmen.perez@urv.cat
esperanza.vallejo@urv.cat
jaume.magre@urv.cat
annamaria.vallverdu@urv.cat
Professors/es
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
TIÓ MOLIST, CARMEN
ORTEGA SEGURA, CARMEN
CASTILLO CEPERO, MARIA JOSE
PÉREZ GURREA, MARIA DEL CARMEN
VALLEJO GARCIA, ESPERANZA
MAGRE AGUILAR, JAUME
VALLVERDU RIVERO, ANNA MARIA
Web http://moodle.urv.net/moodle
Informació rellevant L'assignatura de l’ Adult és de caràcter teòric-práctic i té com a propòsit preparar els estudiants en l’atenció d’infermeria a l’adult amb problemes de salut en un primer nivell de complexitat. Es té en compte que la vida adulta cobreix una amplia gamma d’edats -des de la joventut fins a la vellesa- i que els problemes de salut prevalents, les causes, efectes, maneres d’afrontar-los i necessitats d’atenció, són diferents en relació a l’edat i a la gravetat i complexitat de les situacions. En la línea d’allò que els estudiants han treballat en primer curs, el marc filosòfic i conceptual d’aquest programa és L’Escola Filosòfica del Cuidatge Humà amb un enfocament fenomenològic i constructivista de l’aprenentatge. Els temes s’organitzen en relació als problemes de salut més prevalents en la vida adulta, i integren coneixements relacionats amb l’ètica, infermeria psicosocial i salut mental, infermeria comunitària, infermeria medicoquirúrgica, així com els aspectes bàsics lligats a la gestió de cuidatges. S’espera que els objectius, temes i escenaris que es plantegen cobreixen aquesta varietat de perspectives. També s’espera afavorir en l’estudiant el desenvolupament de conceptes, habilitats i actituds en l’atenció a l’adult en un diàleg real entre edat, problemes de salut, situacions i escenaris, tot projectant l’atenció a la família i a la comunitat. Programada a 2on. curs i en el 2on. quadrimestre, l’activitat curricular teòrica i pràctica s’organitza al llarg de 14 setmanes, del 30 de gener al 11 de maig, amb un total de 12 crèdits ECTS (120 presencials i 300 no presencials), que en nombre d’hores estan distribuïts en: teoria 40h., seminaris 25 h., taller/laboratori 35h., i ABP 20h. La distribució aproximada de crèdits per setmana és: magistrals 3h., ABP 2 h., i tallers, de 2 a 3 h setmanals.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent