2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Sessió Magistral
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.6
A16.8
26 30 56
Activitats Introductòries
1 0 1
Seminaris
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.6
A16.8
15 30 45
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A16.6
A16.8
CT4
12 30 42
Atenció personalitzada
6 0 6
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat