2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Codi 18254007
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
RAVENTOS TORNER, ROSA DOLORES
Adreça electrònica linacristina.casado@urv.cat
gloria.carol@urv.cat
mariadolores.faiges@urv.cat
mariagoretti.gatell@urv.cat
mariamerce.gasull@urv.cat
rosadolores.raventos@urv.cat
Professors/es
CASADÓ MARÍN, LINA CRISTINA
CAROL MOYANO, GLORIA
FAIGES REDO, MARIA DOLORES
GATELL ANGLÈS, MARIA GORETTI
GASULL GOMIS, MARIA MERCE
RAVENTOS TORNER, ROSA DOLORES
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


La Salut pública és la disciplina que s'ocupa de la protecció, manteniment i promoció de la salut a la població. La salut és un recurs essencial per a la vida i una forma d’aconseguir-ho és treballant conjuntament estratègies de prevenció, promoció i educació per la salut. Partint d’aquesta idea, aquesta assignatura pretén proporcionar els coneixements i les eines necessàries per ajudar a individus i comunitats a conèixer quins són els factors que influeixen en la salut, com podem millorar-la i com podem desenvolupar estratègies per fer front a la malaltia.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent