2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  SOCIETAT I SALUT
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC2 Capacitat de respondre a les necessitats del pacient al llarg del cicle vital amb la planificació, prestació i avaluació dels programes individualitzats més apropiats d'atenció, juntament amb el cuidador principal, la família i els altres treballadors sanitaris o socials.
  AC14 Ser conscients dels principis de finançament de cures sociosanitaris i de la utilització eficient dels recursos.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú