2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Biotecnologia (2005)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19052022 BIOREACTORS Primer
Troncal 7.5
19052023 CULTIUS CEL·LULARS Primer
Troncal 4.5
19052024 ENGINYERIA GENÈTICA MOLECULAR Primer
Troncal 7.5
19052028 PROTEÒMICA Primer
Troncal 4.5
19052029 QUÍMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES Primer
Troncal 7.5
19052030 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS AVANÇADES Primer
Troncal 4.5
19052020 ASPECTES LEGALS I SOCIALS DE LA BIOTECNOLOGIA Segon
Troncal 6
19052021 BIOINFORMÀTICA Segon
Troncal 6
19052025 IMMUNOLOGIA Segon
Troncal 6
19052026 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS I Segon
Troncal 6
19052027 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS II Segon
Troncal 4.5
19052031 VIROLOGIA Segon
Troncal 4.5
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19052103 PROJECTES EN EMPRESES O INSTITUCIONS Anual
Obligatòria 18
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19052236 APLICACIONS ECOLÒGIQUES, FARMACÈUTIQUES I INDUSTRIALS DELS PRODUCTES NATURALS Primer
Optativa 6
19052224 BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19052229 CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES Primer
Optativa 4.5
19052232 ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL Primer
Optativa 4.5
19052221 IMMUNOLOGIA CLÍNICA Primer
Optativa 4.5
19052223 MODELITZACIÓ DE MOLÈCULES I BIOMOLÈCULES Primer
Optativa 4.5
19052217 REGULACIÓ DEL METABOLISME Primer
Optativa 7.5
19052220 VACUNES I FÀRMACS BIOTECNOLÒGICS Primer
Optativa 4.5
19052218 BIOQUÍMICA CLÍNICA I PATOLOGIA MOLECULAR Segon
Optativa 6
19052233 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL Segon
Optativa 6
19052219 BIOTECNOLOGIA ANIMAL Segon
Optativa 6
19052230 BIOTECNOLOGIA VEGETAL Segon
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
300017 CF BIOQUÍMICA Segon
6