2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  MICROBIOLOGÍA GENERAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura.
Prácticas en laboratorios Introducció a les normes bàsiques de manipulació de microorganismes.
Presentaciones/exposiciones Desenvolupament del contingut teòric de l'assignatura.
Seminarios Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals. Anàlisi d'un article científic en angles o francès sobre temes relacionats amb microorganismes implicats en processos enològics
Atención personalizada Resolució de dubtes sobre els continguts i avaluació de l'assignatura