2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CHEMISTRY II
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura i dels criteris d'avaluació de la mateixa
Lecture Exposició teòrica del contingut del temari amb l'ajuda de presentacions, projeccions, vídeos i qualsevol altra documentació adient.
Laboratory practicals Desenvolupament al laboratori de diferents anàlisis químiques necessàries pel correcte control de l’elaboració del vi. Les pràctiques impliquen portar al dia la llibreta del laboratori i lliurar els informes parcials de les diferents anàlisis. En finalitzar, es farà un examen de les activitats realitzades.
Assignments Elaboració de tasques de format curt relacionades amb el temari de l'assignatura
Problem solving, exercises Realització de problemes/exercicis a l'aula, relacionats amb els continguts de teoria.
Personal attention Es mantindrà contacte amb l'alumne a demanda, però concretant data per a la consulta presencial. El correu-e serà la forma habitual de comunicació fora de l'aula.