2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SENSORY EVALUATION II
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A9 Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.
Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i actuar en conseqüència.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes