2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY IN THE WINE INDUSTRY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A4 Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les pràctiques enològiques.
Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.
Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
 A7 Conèixer els sistemes de gestió de qualitat, seguretat alimentària, gestió mediambiental
Conèixer els requisits de la gestió de qualitat en el laboratori enològic per garantir la fiabilitat dels resultats analítics
Conèixer la legislació i normativa aplicable a la qualitat del producte i el procés enològic
Ser capaç d'identificar els diferents estaments i organitzacions així com els seus camps d'actuació relacionats amb la qualitat de la indústria vitivinícola
Reconèixer les diferències existents entre els sistemes de gestió de seguretat alimentària i qualitat
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes