2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURAL PATHOLOGIES
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities El professor farà una breu introducció a l'assignatura
Lecture Sessions teòriques a l'aula
Seminars Treballs en profunditat de temes relacionats amb els continguts donats a les sessions magistrals
Assignments Realització de documents diversos sobre diferents organismes que causen plagues i malalties a la vinya i la seva gestió amb diferents estratègies vitícoles
Personal attention Per resoldre dubtes sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'assignatura