2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SELECTING AND IMPROVING WINE INOCULANTS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura tant dels continguts com de l'avaluació
Lecture Explicació dels continguts teòrics per part del professor
Laboratory practicals Aplicació dels continguts teòrics al laboratori
Seminars Discussió d'articles divulgatius o cientifics, realització de debats i treballs relacionats amb els continguts explicats a les sessions magistrals
Personal attention Resolució de dubtes per part del professor