2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  BEBIDES ESPERITUOSAS
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1 Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
 A12 Conèixer el procés tecnològic d’elaboració de destil·lats.
Disposar de la capacitat d’associar percepcions sensorials amb la composició del producte a fi de poder modificar els processos.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje