2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A l'última sessió els equips exposaran el resultat final del projecte emprenedor desenvolupat en les diferents sessions del curs. La nota final sorgirà de combinar els següents aspectes:
Valoració individual de cada estudiant (es tindran en compte les faltes d'assistència no justificades adequadament)
Valoració per part de la resta de membres del grup de treball
Valoració per part d'un tribunal format per 3 professors de l'assignatura
100%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Cas que algun estudiant no hagi superat l'assignatura en primera convocatòria, haurà de presentar per escrit la seva proposta de projecte emprenedor on exposi clarament les diferents parts treballades durant el curs.