2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Oenology (2010)
 Subjects
  STUDY TECHNIQUES IN MYCOLOGY
   Contents
Topic Sub-topic
El temari es desenvoluparà a través de col·loquis entre professors, tècnics especialistes i els estudiants.