2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Oenology (2010)
 Subjects
  STUDY TECHNIQUES IN MYCOLOGY
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura.
Debates Comentari crític entre els alumnes i el professorat sobre diferents temes relacionats amb l'assignatura.
Previous studies Coneixement dels antecendents de l'assignatura.
Lecture Desenvolupament dels continguts teòrics necessaris per fonamentar els debats.
Personal tuition