2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Fermented Beverages (2014)
 Subjects
  OTHER MICROORGANISMS OF INTEREST TO OENOLOGY AND VITICULTURE
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) OTHER MICROORGANISMS OF INTEREST TO OENOLOGY AND VITICULTURE Code 19625209
Study programme
Fermented Beverages (2014)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Optional 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Basic Medical Sciences
Coordinator
CANO LIRA, JOSÉ FRANCISCO
E-mail jose.cano@urv.cat
albertomiguel.stchigel@urv.cat
dania.garcias@urv.cat
javier.capilla@urv.cat
ana.fernandez@urv.cat
Lecturers
CANO LIRA, JOSÉ FRANCISCO
STCHIGEL GLIKMAN, ALBERTO MIGUEL
GARCÍA SÁNCHEZ, DANIA
CAPILLA LUQUE, JAVIER
FERNÁNDEZ BRAVO, ANA
Web
Relevant information En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura. Donar a conèixer un cert nombre de microorganismes que, si bé no estan implicats directament en els processos fermentatius, són d'interès enològic, ja que poden afectar positiva o negativament les diferents etapes de l'elaboració dels vins. Aquests microorganismes estan presents de forma espontània als sòls i a la vinya, i també a la bodega. Així mateix, s'estudiaran les mesures a adoptar-ne per tal d’evitar contaminacions no desitjades, i d'aquesta manera garantir la qualitat i les característiques organolèptiques del producte final. També es donaran a conèixer diferents estratègies de control biològic de plagues i de malalties, com a eina per a una agricultura sostenible en el marc de la producció de vins ecològics i / o bio-dinàmics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.