2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Subjects
  FONAMENTS D`ENGINYERIA BIOQUÍMICA
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject FONAMENTS D`ENGINYERIA BIOQUÍMICA Code 20012219
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optativa Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
E-mail magdalena.constanti@urv.cat
Lecturers
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
Web
Relevant information Introduir els conceptes bàsics de l’Enginyeria Bioquímica tant a nivell d’Enginyeria genètica i biologia molecular com el de processos. Destacar els punts que més es diferencien dels processos més tradicionals (cinètica d’enzims i cèl.lules, separacions, condicions estèrils, anàlisi econòmica).