2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Química (1993)
 Extracurricular subjects
  CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT
IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT Code 278582
Study programme
Enginyeria Química (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Antropologia, Filosofia i Treball Social
Economia
Coordinator
JORDI AMOROS, CATALINA
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
E-mail catalina.jordi@urv.cat
Lecturers
JORDI AMOROS, CATALINA
Web http://moodle.urv.net
Relevant information L'assignatura pretén presentar la protecció que el Dret internacional dels drets humans atorga al treballadors estranger i llurs famílies, així com l’evolució de la ciutadania europea i la creació de l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia com a marc polític i jurídic de les respostes estatals al fenomen de la immigració