2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0.75 1.25
Sessió Magistral
A1.1
C1.4
8.5 12.75 21.25
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
C1.4
15 22.5 37.5
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A1.1
C1.4
30 45 75
Atenció personalitzada
A1.1
C1.4
1 1.5 2.5
 
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
4.5 6.75 11.25
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat