2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A1.1
A1.3
A2.1
A4.10
C1.4
27 40.5 67.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.3
A2.1
A4.10
C1.4
24 36 60
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
4.5 9.45 13.95
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
1 1.5 2.5
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
1 1.5 2.5
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat