2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.3
A2.1
A4.10
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 15%
Proves pràctiques
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Discussió i resolució d’un problema obert, que pot ser individual o en grup 15%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Es realitzaran 2 proves curtes individuals d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Es realitzaran 2 proves curtes individuals d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final del curs es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 3.5.
Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 70% de la nota. El 30% restant vindrà de l'avaluació continuada: 15% de la resolució de problemes a l'aula i 15% de la resolució d'un problema obert.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-->