2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.- Comprendre l'evolució i l'estructura actual del sistema de la Seguretat Social, tant en general com a Espanya. AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
2.- Coneixement Organització de la prevenció. Normativa sobre prevenció de riscos laborals. AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
3.- Coneixement del dret del treball. AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
4.- Entendre els conceptes d'accident de treball i malaltia professional. AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
5.- Aprendre les prestacions d'incapacitat temporal i invalidesa permanent. AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
6.- Aprendre les funcions de l'INSS i la TGSS. AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
7.- Conèixer les obligacions preventives i l'organització dels Serveis de prevenció. AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
8.- Conèixer les responsabilitats i sancions en matèria preventiva AP1
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5