2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Prevenció de Riscos Laborals (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
   Fonts d'informació
Bàsica Vicente Antonio Martínez Abascal- José bernardo Herrero Martín, Sistema de Derecho del Tartbajo, Disponible gratuïtament en www.publicacionsurv.ca, Tecnos
Vicente Antonio Martínez Abascal- José bernardo Herrero Martín, Sistema de Derecho de protección Social, Disponible gratuïtament en www.publicacionsurv.cat, Tecnos
López Gandía- Blasco Lahoz, Curso de Prevención de Riesgos laborales, , Tirant lo blanch

Webgrafia acompanyada als materials

Complementària