2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1.1
A1.2
A1.4
Projecte (incloent presentació oral) 40%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.5
Exercicis 20%
Proves objectives de tipus test
A1.1
A1.2
A1.4
A1.5
Examen 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria