2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.2 Comprèn la rellevància de la fotosíntesi en el paper de captura de CO2 i producció d'O2 .
 A1.3 Coneix tecnologies innovadores en energies renovables.
 A2.1 Aplica tecnologies de la Indústria de transformació química per optimitzar el fraccionament i la modificació dels productes de la fotosíntesi.
Coneix la utilització de noves famílies de catalitzadors i equips per a desenvolupar la fotosíntesi artificial.
 A2.2 Coneix les últimes tecnologies per a emmagatzematge d'energia elèctrica, tèrmica i química.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge