2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 20735301
Ensenyament
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
18 Treball fi de màster Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Adreça electrònica francesc.medina@urv.cat
marta.schuhmacher@urv.cat
clara.saluena@urv.cat
robertmanuel.gilabert@urv.cat
joanramon.alabart@urv.cat
ildefonso.cuesta@urv.cat
manel.valles@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
anton.vernet@urv.cat
christophe.bengoa@urv.cat
dieter.boer@urv.cat
mahmoud.bourouis@urv.cat
sandra.contreras@urv.cat
carles.torras@urv.cat
magdalena.olkiewicz@urv.cat
julio.rodrigo@urv.cat
juan.prieto@urv.cat
manuel.martinezd@urv.cat
salvatore.cito@urv.cat
Professors/es
MEDINA CABELLO, FRANCISCO
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
ALABART CÓRDOBA, JOAN RAMON
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
VERNET PEÑA, ANTONIO
BENGOA ., CHRISTOPHE JOSÉ
BOER ., DIETER-THOMAS
BOUROUIS CHEBATA, MAHMOUD
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
TORRAS FONT, CARLES
OLKIEWICZ ., MAGDALENA ANNA
RODRIGO FUENTES, JULIO
PRIETO GONZÁLEZ, JUAN
MARTÍNEZ DEL ÁLAMO, MANUEL
CITO ., SALVATORE
Web
Descripció general Desenvolupament d'un Projecte Innovador d'Enginyeria Ambiental, Energètica i Sostenibilitat, entès com un treball tècnic del tipus del que pugui realitzar un enginyer en l'exercici de la seva professió. Aquests treballs tècnics es poden centrar en el disseny, càlcul, muntatge, operació i manteniment de tecnologies per al tractament d'efluents gasosos, aquosos, remediació de sòls, residus; gestió ambiental; auditoria ambiental i energètica; aplicació d'eines per a la millora de la sostenibilitat de processos; integració i estalvi energètic; aplicació d'energies renovables; producció més neta, o qualsevol dels temes relacionats amb l'Enginyeria Ambiental i Energètica; o la realització d'un projecte d'investigació sobre qualsevol d'aquestes àrees. El treball tindrà l'estructura d'un projecte professional i versarà sobre qualsevol de les matèries estudiades en el màster. L'objectiu és sintetitzar i integrar les competències adquirides en el màster.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent