2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Activitats en grup. 25%
Proves pràctiques Prova parcial individual (25%).

Prova final individual (50%).
75%
 
Altres comentaris i segona convocatòria