2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
   Learning aims
Objectives Competences
Introduir a l’alumne en el estudi dels diferents contaminants de l’aigua i els seus efectes.