2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2008)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
205241101 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
205241214 DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS INDUSTRIALS Únic anual
Optativa 6
205241204 DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL I PREDICCIÓ DE PROPIETATS DE TRANSPORTS DE FLUIDS Únic anual
Optativa 6
205241202 ELECTRÒLITS: PROPIETATS I MODELAT Únic anual
Optativa 3
205241209 ENGINYERIA DE PROCESSOS A PRESSIÓ: PROCESSOS DE SEPARACIÓ Únic anual
Optativa 6
205241206 FONAMENTS DE REFRIGERACIÓ PER ABSORCIÓ Únic anual
Optativa 3
205241216 METROLOGIA DE MAGNITUDS TÈRMIQUES Únic anual
Optativa 6
205241201 MODELAT DE L'EQUILIBRI DE FASES Únic anual
Optativa 6
205241205 MODELITZACIÓ DE PROPIETATS TERMOFÍSIQUES I DE TRANSPORT DE FLUIDS Únic anual
Optativa 6
205241219 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
205241203 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS I DE MESCLES Únic anual
Optativa 6