2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Currículum Nuclear
1r Cicle
Grau d'Arquitectura (2010)

Model de Competències de la URV i el Currículum Nuclear:

A la URV ho tenim tot a punt perquè assoleixis competències professionals. El teu ensenyament ha preparat un perfil professional amb:

Competències Específiques , pròpies del saber i del saber fer ,que conformen el camp disciplinar propi de la titulació.

Competències Transversals , pròpies del saber ser i estar que nosón exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns a ells, perexemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient ,etc.

Competències Nuclears , les han d’assolir tots els estudiant de la URV, Aquestes són:

C.1: Dominar a nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès .

C.2: Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació .

C.3: Gestionar la informació i el coneixement .

C.4: Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

C.5: Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

C.6: Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l’estudiant planteja a la universitat