2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  GEOTÈCNIA
   Continguts
Tema Subtema
- INTRODUCCIÓ A LA GEOTÈCNIA Anàlisi dels inicis de la geotècnia i exemples
- MECÀNICA DE SÒLS Caracterització geotècnica dels diferents tipus de sòls existents
- MECÀNICA DE ROQUES Caracterització geotècnica dels diferents tipus de roques
L'AIGUA AL TERRENY Funcionament de l'aigua al subsòl i característiques generals. Hidrogeologia
- INVESTIGACIONS IN SITU I ASSAJOS DE LABORATORI Anàlisi dels diferents tipus d'investigacions existents. Característiques generals
- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA Relació entre geologia i geotècnia. Geologia i geotècnia al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
- RISCOS GEOLÒGICS I PATOLOGIES DEL TERRENY Anàlisi dels diferents riscos geològics existents i patologies del terreny associades. Exemples d'aplicació.
- FONAMENTACIONS Anàlisi de la tipologia dels fonaments en funció de les característiques geotècniques del terreny. Exemples d'aplicació.
- EMPENTA DE TERRES, ESTRUCTURES DE CONTENCIÓ I TALUSSOS Anàlisi i avalució de l'empenta de terres. Caracterització de talussos. Exemples d'aplicació.
- L'ESTUDI GEOTÈCNIC Definició i construcció d'un estudi geotècnic. Exemples al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre