2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  GEOTÈCNIA
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ESTRUCTURES IV/22204121

 
Altres comentaris
Es recomana tenir conceptes sobre fonaments, estructures i processos constructius per tal de poder consolidar correctament l'assignatura