Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment personalitzat de l'alumne en tot el seu procés d'apranantatge. Resolució de dubtes i qüestions dels alumnes relatives al contingut de l'assignatura.