DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura MITOLOGIA CLÀSSICA Codi 12121208
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
CARRUESCO GARCIA, JESÚS
Adreça electrònica jesus.carruesco@urv.cat
Professors/es
CARRUESCO GARCIA, JESÚS
Web
Descripció general Introducció a les diverses aproximacions científiques a l’estudi de la mitologia clàssica, als principals temes i arguments del pensament mític grec i a les formes de la seva influència i pervivència al llarg de la història de l’art occidental.