2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
9
0
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
9
0
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
9
0
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
9
0
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
1
1
9
0
4
0
0
5
ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
1
1
9
0
4
0
0
8
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
1
1
9
0
4
2
0
1
CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Troba la solució adequada

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Troba la solució adequada

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Troba la solució adequada

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Troba la solució adequada

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA7Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA8En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA9Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
B8Gestionar projectes tècnics o professionals.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11904001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11904002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11904003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11904004/HABILITATS COMUNICATIVES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11904005/ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11904008/L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11904201/CONEIXEMENT I ÚS DE LA LLENGUA ESTRANGERA I