2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Subjects
  PROBLEMS OF CURRENT SOCIETY
   Contents
Topic Sub-topic
1. Conflictes polítics-militars i llur ressolució. 1. Tipologia dels conflictes.
2. Els conflictes locals i els cregionals.
3. Els enfrontaments religiosos i econòmics.
4.La ONU i els organismes internacionals de pacificació.
2. Globalització i model socioeconòmnic 1. El capitalisme com a model de producció i desordre social.
2. Deute extern i explotació del 3r Món.
3. Limits del creixement i la dilapidació dels recursos naturals.
4. El model energètic: del petroli a les nuclears?
3. Un nou marc familiar 1. La crisi de les relacions familiars tradicionals.
2. L'alliberament de la dona i la lluita d'un model alternatiu en el rol social.
3. Cap a la fi de la societat patriarcal: la violència de gènere i les desigualtats entre sexes.
4. Cap a una sexualitat lliure: els moviments homosexuals.
4. Emigració i multiculturalisme 1. La fugida cap als paisos del benestar i el sorgiment de societats multiculturals.
2. Drets humans i drets del emigrans.
3. Canvis en el paradigma europeu.
4. Les aportacions del emigrans en les societats d'acullida i els deures d'aquests.
5. La construcció d'un futur millor. 1. Un nou marc de relacions internacionals.
2.Repensar la democràcia i la participació.
3. Universalitzar i compatibilitzar els drets humans i els drets econòmics
4. Aconseguir polítiques de sostenibilitat