2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Antropologia Urbana (2006)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:


FIGURES:


FUNCIONS I TASQUES: