2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Urban Anthropology (2006)
 Perfil de formació de la titulació

IDENTITAT PROFESSIONAL:


FIGURES:


FUNCIONS I TASQUES: