2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
13214005 BIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
15214005 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS Primer
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15214226 DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT Primer
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204002 ECONOMIA Primer
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204105 ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS Primer
Obligatòria 6
15224007 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214005 FONAMENTS D'ANÀLISI GEOGRÀFICA Primer
Formació bàsica 6
21204005 FONAMENTS D'ANÀLISI GEOGRÀFICA Primer
Formació bàsica 6
15224101 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL Primer
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214108 GEODEMOGRAFIA Primer
Obligatòria 6
21214105 GEOMORFOLOGIA Primer
Obligatòria 6
21204108 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS Primer
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204208 HISTÒRIA D'EUROPA Primer
Optativa 6
12204206 HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES POLÍTIQUES Primer
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204003 HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS Primer
Formació bàsica 6
15214003 HISTÒRIA DEL DRET Primer
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204203 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA Primer
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204205 INSERCIÓ I DEPENDÈNCIA Primer
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224003 MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224201 MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE Primer
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204201 PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Primer
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214001 PRINCIPIS D'ECONOMIA Primer
Formació bàsica 6
21204001 PRINCIPIS D'ECONOMIA Primer
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204206 SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Primer
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Segon
Formació bàsica 6
18214010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Segon
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214116 ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214107 ART DEL BARROC Segon
Obligatòria 6
12214106 ART DEL RENAIXEMENT Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204006 ART I ARQUITECTURA Segon
Formació bàsica 6
13214008 BIOQUÍMICA Segon
Formació bàsica 6
15214009 CIÈNCIA POLÍTICA Segon
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214106 CLIMATOLOGIA I BIOGEOGRAFIA Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204207 CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC Segon
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224010 DRETS SOCIALS Segon
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214006 ESPAIS I SOCIETATS Segon
Formació bàsica 6
21204006 ESPAIS I SOCIETATS Segon
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204106 ESTRUCTURA DE MERCATS TURÍSTICS Segon
Obligatòria 6
15224109 ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS Segon
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15214208 FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU Segon
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214115 GEOGRAFIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Segon
Obligatòria 6
21214109 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES Segon
Obligatòria 6
21214116 GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204202 HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Segon
Optativa 6
12204205 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA Segon
Optativa 6
12204118 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204109 HISTÒRIA D'AMÈRICA Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14224120 HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA Segon
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204204 HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA Segon
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214009 INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA Segon
Formació bàsica 6
21204009 INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA Segon
Formació bàsica 6
12264009 LITERATURA I SOCIETAT Segon
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204206 ORGANITZACIÓ DE VIATGES Segon
Optativa 6
15224203 POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE Segon
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204112 RÈGIM D'ESTRANGERIA Segon
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204009 SOCIOLOGIA DEL TREBALL Segon
Formació bàsica 6
13204003 QUÍMICA GENERAL Anual
Formació bàsica 12