2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15214219 ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA 1Q
Optativa 4
13214207 ALIMENTS FUNCIONALS I INGREDIENTS BIOACTIUS 1Q
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214114 ANÀLISI SENSORIAL I 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224002 ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214115 ART CATALÀ MEDIEVAL 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214102 ART CLÀSSIC 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214109 ART DEL SEGLE XIX 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214104 ART GÒTIC 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214203 ART I RELIGIÓ 1Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19204005 BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
19214005 BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
13214005 BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
13214209 BIOQUÍMICA CULINÀRIA 1Q
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12254004 COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ 1Q
Formació bàsica 6
15214005 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214218 CRÍTICA DE L'ART 1Q
Optativa 6
13214208 DIETES I NUTRICIÓ 1Q
Optativa 3
15214226 DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT 1Q
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204002 ECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214206 EL VI COM ALIMENT 1Q
Optativa 3
13214219 ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL 1Q
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224007 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18214009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18224009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
21214005 FONAMENTS D'ANÀLISI GEOGRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
21204005 FONAMENTS D'ANÀLISI GEOGRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
19224001 FONAMENTS DE BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
15224101 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264228 FRANCÈS COMUNICATIU 1Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214108 GEODEMOGRAFIA 1Q
Obligatòria 6
21214105 GEOMORFOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
21204108 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204208 HISTÒRIA D'EUROPA 1Q
Optativa 6
22204128 HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II 1Q
Obligatòria 3
12234115 HISTÒRIA DE L'AUDIOVISUAL 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204207 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 1Q
2Q
Optativa 6
17224209 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 1Q
2Q
Optativa 6
17214216 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 1Q
2Q
Optativa 6
17234207 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA 1Q
2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214120 HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE L'ESPECTACLE 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204003 HISTÒRIA DE LES RELACIONS LABORALS 1Q
Formació bàsica 6
15214003 HISTÒRIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214118 HISTÒRIA I CONCEPTE DE PATRIMONI 1Q
Obligatòria 6
12204203 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA 1Q
Optativa 6
12204116 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ 1Q
Obligatòria 6
12204204 HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA 1Q
Optativa 6
18224105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17204209 INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA 1Q
Optativa 3
17214218 INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA 1Q
Optativa 3
12264231 INTERCULTURALITAT I LITERATURA 1Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214220 INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI 1Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214223 ITINERARIS PATRIMONIALS 1Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264117 LITERATURA ESPANYOLA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX I ACTUAL 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264113 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES XVIII I XIX 1Q
Obligatòria 6
12264114 LITERATURA HISPANOAMERICANA MODERNA 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214001 LLENGUATGES ARTÍSTICS 1Q
Formació bàsica 6
15224003 MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224201 MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE 1Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204110 MÓN ACTUAL 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
13204224 NOUS MATERIALS I NANOCIÈNCIA 1Q
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12224002 ORDENAMENT JURÍDIC I SISTEMA POLÍTIC 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214221 PATRIMONI I SOCIETAT 1Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214001 PRINCIPIS D'ECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
21204001 PRINCIPIS D'ECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
13204215 QUÍMICA INORGÀNICA INDUSTRIAL 1Q
Optativa 3
13204214 QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL 1Q
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18214006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18224006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12254108 ROMANTICISME I REALISME (S. XIX) 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204206 SELECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 1Q
Optativa 3
15214225 SOCIOLOGIA DEL DRET 1Q
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214003 TÈCNIQUES ARTÍSTIQUES I DE LA CONSTRUCCIÓ 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214203 TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS 1Q
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204129 TEORIA DE L'ARQUITECTURA 1Q
Obligatòria 4
12234108 TEORIA DE LA IMATGE 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15214004 TEORIA DEL DRET 1Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12244111 TEORIA I ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN PERIODISME 1Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214206 ÚLTIMES TENDÈNCIES ARTÍSTIQUES 1Q
Optativa 6
12214231 ANÀLISI SIMBÒLIC 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
18214010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
18224010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214116 ART CATALÀ MODERN I CONTEMPORANI 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214107 ART DEL BARROC 2Q
Obligatòria 6
12214106 ART DEL RENAIXEMENT 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214215 ART DEL SEGLE XIX A ESPANYA 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214111 ART DEL SEGLE XX 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204006 ART I ARQUITECTURA 2Q
Formació bàsica 6
19204008 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
19214008 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
13214008 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
19224010 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
13214118 BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓ 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15214009 CIÈNCIA POLÍTICA 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214106 CLIMATOLOGIA I BIOGEOGRAFIA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224001 COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204245 CONFLICTES DEL SEGLE XX 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204207 CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234009 CORRENTS ESTÈTICS CONTEMPORANIS EN COMUNICACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12254107 CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX) 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214127 CULTURA VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264229 CURS DE FRANCÈS AVANÇAT 2Q
Optativa 6
12274225 CURS DE FRANCÈS AVANÇAT 2Q
Optativa 6
12254226 CURS DE FRANCÈS AVANÇAT 2Q
Optativa 6
12264222 DONA I LITERATURA 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224010 DRETS SOCIALS 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214006 ESPAIS I SOCIETATS 2Q
Formació bàsica 6
21204006 ESPAIS I SOCIETATS 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264123 ESPANYOL CONVERSACIONAL 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204106 ESTRUCTURA DE MERCATS TURÍSTICS 2Q
Obligatòria 6
15224109 ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS 2Q
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19224002 FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204209 FONAMENTS DEL TURISME CULTURAL 2Q
Optativa 6
15214208 FONAMENTS ROMANÍSTICS DEL DRET PRIVAT EUROPEU 2Q
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204239 FRANQUISME I TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
13214007 GENÈTICA 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214115 GEOGRAFIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 2Q
Obligatòria 6
21214109 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204107 GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214116 GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214110 GEOGRAFIA DELS ASSENTAMENTS RURALS I URBANS 2Q
Obligatòria 6
12204202 HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 2Q
Optativa 6
12204205 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA 2Q
Optativa 6
12204118 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204109 HISTÒRIA D'AMÈRICA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204223 HISTÒRIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I PRIMERA EDAT MIJANA 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204126 HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I 2Q
Obligatòria 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204127 HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III 2Q
Obligatòria 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214217 HISTÒRIA DEL CINEMA A ESPANYA 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214108 HISTÒRIA DEL CINEMA I ALTRES ARTS AUDIOVISUALS 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15214215 HISTÒRIA DEL DRET CATALÀ 2Q
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204236 HISTÒRIA DELS ESTATS UNITS 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14224120 HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204257 HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA 2Q
Optativa 6
12204256 HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DE ROMA 2Q
Optativa 6
12204117 HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ 2Q
Obligatòria 6
12204242 HISTÒRIA SOCIAL (SEGLES XIX-XX) 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214002 ICONOGRAFIA 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204113 INNOVACIÓ EN EL SECTOR TURÍSTIC 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214009 INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
21204009 INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15214234 LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT 2Q
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12214113 LITERATURA ARTÍSTICA 2Q
Obligatòria 6
12264116 LITERATURA ESPANYOLA DELS SEGLES D'OR 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264104 LITERATURA FRANCESA 2Q
Obligatòria 6
12264112 LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12254009 LITERATURA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
12264009 LITERATURA I SOCIETAT 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12264119 LITERATURA MEDIEVAL 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204110 MÀRQUETING TURÍSTIC 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21204206 ORGANITZACIÓ DE VIATGES 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204258 ORÍGENS DE LA HUMANITAT 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224203 POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE 2Q
Optativa 6
15214211 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS 2Q
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204224 PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204112 RÈGIM D'ESTRANGERIA 2Q
Obligatòria 5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12204235 SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ 2Q
Optativa 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15204009 SOCIOLOGIA DEL TREBALL 2Q
Formació bàsica 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204205 TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 2Q
Optativa 6
22204207 TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS 2Q
Optativa 4
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21214107 VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC 2Q
Obligatòria 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234104 FONAMENTS DEL PERIODISME AN
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234112 GÈNERES I FORMATS AUDIOVISUALS AN
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18204214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES AN
Optativa 3
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12234111 NARRATIVA I GUIÓ AUDIOVISUAL AN
Obligatòria 9
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11214104 POLÍTICA I GESTIÓ EDUCATIVA AN
Obligatòria 12
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
13204003 QUÍMICA GENERAL AN
Formació bàsica 12
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18214223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA AN
Optativa 3